Konfirmandgrupp som leker utomhos

Skriftskolan i Jomala församling 2023-2024


Varför finns vi här? Vad är meningen med livet? Vad har just jag för roll att spela? Vad betyder det att höra till en kyrka idag? Sådant och mycket mer funderar vi på i skriftskolan. Undervisningen är uppbyggd kring diskussioner, grupparbeten och enskilt arbete där konfirmanderna ges utrymme att tillsammans och i grupp tänka och tycka till. Skriftskolan är en bra chans att lära sig mer om kristen tro och vad den kan ha för betydelse idag. På köpet brukar man lära sig lite mer om sig själv – och få en hel del minnen för livet!

Information om skriftskolan för de som anmält sig hittas här!Öppna länk i ny flik

Sommar eller vinter?

Församlingen erbjuder tre skriftskolgrupper: sommarläger i juni och augusti och en grupp som samlas under vinterhalvåret (se datum på andra sidan). I sommarskriftskolan ingår också några träffar under vinterhalvåret, samt praktik.

Gudstjänstbesök


I skriftskolan ingår några gudstjänstbesök; ett vid jul och ett vid påsk och några under valfria söndagar. Du kan även besöka gudstjänster i andra församlingar men kom då ihåg att ta med dig KYRKOGÅNGSBOKEN (fås vid den första samlingen).

Praktik


Några praktikpass ingår i skriftskolan; ett där konfirmanderna i mindre grupp medverkar i gudstjänsten som kyrkvärd och ett där de musicerar tillsammans med församlingens musiker i en gudstjänst (övning fredagen innan) samt ett praktikpass inom församlingens diakoni. 

Pris


Lägeravgiften är 100 euro/konfirmand för konfirmander där minst en vårdnadshavare är medlem i församlingen. För övriga är avgiften 300 euro/konfirmand. Man kan anhålla om befrielse från lägeravgiften (behandlas konfidentiellt). För vinterskriftskolan uppbärs ingen avgift.
 

Datum och tider

Vintergrupp


Torsdagar kl 15.15-17, höstterminen start 2.11 
ca 15 träffar under hösten och våren
Konfirmation söndag 28.4 kl 11 (preliminärt, bekräftas med gruppen)

Lägergrupp 1 (juni) FULLBOKAD


Start onsdag 18.10/torsdag 1.11 kl 15-17 (halva gruppen per dag)
3 träffar efter skolan under vintern/våren
Läger 8-14.6, konfirmation söndag 16.6 kl 11

Lägergrupp 2 (augusti)


Start onsdag 25.10/torsdag 26.10 kl 15-17 (halva gruppen per dag)
3 träffar efter skolan under vintern/våren
Läger 2-8.8, konfirmation söndag 11.8 kl 11

Då lägergrupperna är klara meddelas även gruppindelningen för startträffen.

Enskild skriftskola 


Vi har även möjlighet att vid behov ordna enskild skriftskolgång. 
Ta kontakt med kansliet (32830, jomala@evl.fi) eller någon av prästerna om du önskar skriftskola i någon annan form.

Informationsträff onsdagen den 11 oktober kl 18.30 för föräldrar och konfirmander i kyrkan!

Anmäl dig här! Anmälningstiden har gått ut, men det går fortfarande att efteranmäla sig. Platser finns ännu på augustilägret och vinterskriftskolan.

Frågor om skriftskolan riktas till: 


Kyrkoherde Stefan Äng tel. 018 328 311, stefan.ang@evl.fi