Baka oblater

Vid nattvarden frambär vi bröd och vin till altaret.Tillsammans med Finström-Geta församling bakar vi vårt eget nattvardsbröd. Bröd som vi bakat med egna händer av mjöl från åländska åkrar kan berika vårt nattvardsfirande.

Vi bakar oblater 1-2 gånger / månad. Se händelsekalendern för information.

Oblatbakningen inleds med Vesper.