Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.

I Jomala församling ansvarar diakonissa Ann-Lis Biström för diakoniarbetet.

Diakonin har både en uppsökande verksamhet inom kommunen och mottagning i Olofsgården tisdagar kl. 9-11, eller enligt överrenskommelse. 

Inom församlingen verkar även en diakoniförening i samarbete med församlingens diakoni.

 

Broschyren Ekonomiskt stöd till privatpersoner på Åland

Financial support for individuals in Åland (brochure in english)

 

 

Ann-Lis Biström

Diakonissa

ann-lis.bistrom@evl.fi

018 - 328 313

Tag kontakt