Ålands diakonifond

I december 2022 ordnades SteelFMhjälpenÖppna länk i ny flik i samarbete med Jomala församling och pengar samlades in för diakonin på Åland. De insamlade medlen blev grunden för en diakonifond för hela Åland som nu är i bruk.

Ansökan om medel till fonden görs via de lokala församlingarnas diakoniarbete. På Åland finns följande församlingar: Mariehamns församlingÖppna länk i ny flik, Jomala församling, Lemland-Lumparlands församlingÖppna länk i ny flik, Eckerö-Hammarlands församlingÖppna länk i ny flik, Norra Ålands församlingÖppna länk i ny flik (Finström, Geta, Sund, Vårdö), Saltviks församlingÖppna länk i ny flik, Brändö-Kumlingen församlingÖppna länk i ny flik och Ålands södra skärgårdsförsamlingÖppna länk i ny flik (Kökar, Sottunga, Föglö).

Diakonitjänsteinnehavaren gör tillsammans med den behövande en bedömning om hur församlingen kan hjälpa; om hjälp kan erbjudas med församlingens egna resurser eller om en ansökan görs till diakonifonden. En privatperson kan inte själv göra en ansökan till fonden utan ansökan görs alltid av en diakonitjänsteinnehavare.

Ansökan behandlas sedan av ett diakoniteam. Behandlingstiden är ca två veckor.