Stora salen

Församlingens stora samlingssal. Stora salen rymmer ca 150 personer och används bl.a. till uthyrning till minnesstunder och förrättningskaffen, basarer, gudstjänster samt olika måltidsserveringar och andra församlingsevenemang.

I salen finns en 100-årig flygel som används vid t.ex. minnesstunder.

All verksamhet som sker i församlingens lokaler ska vara alkoholfri.

Bokning av utrymmet görs via pastorskansliet. Telefon: 018 - 32 830.

Stora Salen