Jomala Diakoniförening r.f.

Diakoniföreningen fungerar i samarbete med Jomala församling och har som syfte att ge andlig och lekamlig hjälp till behövande. Särskilt till dem som är ensamma, sjuka, handikappade och människor med ekonomiska och sociala svårigheter.

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, lotterier, kollekter, luncher i anslutning till gudstjänster, donationer och hyllnings- /kondoleans-inbetalningar (som förmedlas t.ex. via banker och församlingens kansli). Föreningen har också fått bidrag från t.ex. Androsoffonden.

Enskilda och familjer har kunnat få hjälp med betalningar av räkningar i samband med ekonomiska svårigheter av olika slag som har lett till tillfälliga ekonomiska svårigheter. Föreningen har en speciell ansökningsblankett för ändamålet och ansökan görs via församlingens diakoniarbetare.

Föreningen kallar varje år sina medlemmar till årsmöte där bl.a. styrelse väljs och föreningens verksamhet planeras.

Vill du bli medlem och stöda föreningen och dess verksamhet?
Då kan du göra en inbetalning á 10 euro märkt med "Medlemsavgift årtal" till följande konto: FI28 6601 0003 3907 70. I samband med inbetalningen ska du också ange din adress och e-post.

 

Styrelse

Ordförande Anette Karlsson-Karlsson Tel: 0457-524 43 11  E-post: anette@aland.net

Vice ordförande Tore Karlström

Sekreterare Gun-Britt Eriksson

Kassör Ann-Kristin Håkans

Ledamot Svante Lindblom