Minnessten för dem som emigrerat och avslutat sina dagar i främmande land

Minnessten för dem som emigrerat och avslutat sina dagar i främmande land

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Strax utanför de södra kyrkdörrarna är en stor minnessten rest för de som emigrerat från socknen och slutat sina dagar i något främmande land.