Verksamhet för daglediga

Församlingen ordnar verksamhet under vardagarna för daglediga.

Motion och mission, måndagar kl. 10 i Prästgården

Syföreningen, tisdagar kl. 12

Herrlunch, första torsdagen i månaden kl. 12 (anmäl deltagande till kansliet)

Sopplunch, en torsdag i månaden kl. 12 (Pris: 5 euro, barn äter gratis).

Sjung-och-gung verksamhet, varje torsdag kl. 9-11, se Barn och familj för mera informaiton