Begravningsplatsen

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Ta kontakt med kansliet för information om gravplats.

Jomala kyrkogård ligger i direkt anslutning till kyrkan. Gravgården är delad i två delar, en äldre del som ligger direkt vid kyrkan och en nyare närmare församlingshemmet. I anslutning till nya delen finns minneslunden Olofslunden. Vid Olofslunden finns en minnessten med plaketter.