Sankt Olofs kyrka

Jomala kyrka

Godbyvägen 445 , 22150 Jomala

Sankt Olof kyrka sett från södra ingången

Sankt Olofs kyrka i Jomala uppfördes på den kalkrika Jomalaslätten omedelbart intill socknens största järnåldersgravfält.

Den har allmänt ansetts tillhöra de äldsta bevarade stenkyrkorna på Åland och även i hela Finland. Den är inte ännu fullständigt undersökt, men en dendrokronologisk analys av tornet ger tillsammans med AMS 14C analys av murbruk en övertygande samstämmig datering till 1280-talet. Tvärtemot vad man tidigare antagit uppfördes tornet i ett enda byggnadsskede.

Tillsvidare finns det mycket som tyder på att långhuset är äldre än tornet. Därmed kan man konstatera att Jomala kyrka faktiskt kronologiskt kan vara en av de äldsta i gruppen åländska moderkyrkor som under 1200-talet uppfördes runtom på Åland.

Kyrkan används i huvudsak till församlingens gudstjänstliv och för förrättningar men används också för bl.a. konserter.

Hörselslinga
Parkering
Handikapp

Evenemang

fr 1.7 kl. 20.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

to 7.7 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Högmässa

Högmässa i kyrkan kl. 11.
sö 10.7 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Högmässa

Högmässa i kyrkan kl. 11.
sö 17.7 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Högmässa

Högmässa i kyrkan.
sö 31.7 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Högmässa

Högmässa i kyrkan kl. 11.
to 18.8 kl. 18.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Skolvälsignelse

Välsignelse inför skolåret i kyrkan.
sö 21.8 kl. 19.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Kvällsmässa med servering och missionsbesök

Besök av Pastor Cesar A. Gil från Melilla i Nordafrika.