Sankt Olofs kyrka

Jomala kyrka

Sankt Olof kyrka sett från södra ingången

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Sankt Olofs kyrka i Jomala uppfördes på den kalkrika Jomalaslätten omedelbart intill socknens största järnåldersgravfält.

Den har allmänt ansetts tillhöra de äldsta bevarade stenkyrkorna på Åland och även i hela Finland. Den är inte ännu fullständigt undersökt, men en dendrokronologisk analys av tornet ger tillsammans med AMS 14C analys av murbruk en övertygande samstämmig datering till 1280-talet. Tvärtemot vad man tidigare antagit uppfördes tornet i ett enda byggnadsskede.

Tillsvidare finns det mycket som tyder på att långhuset är äldre än tornet. Därmed kan man konstatera att Jomala kyrka faktiskt kronologiskt kan vara en av de äldsta i gruppen åländska moderkyrkor som under 1200-talet uppfördes runtom på Åland.

Kyrkan används i huvudsak till församlingens gudstjänstliv och för förrättningar men används också för bl.a. konserter.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering

Evenemang

sö 11.12 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Högmässa

Högmässa i kyrkan kl. 11, mässan radieras.
ti 13.12 kl. 19.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Vesper

Sjungen vesper i kyrkan kl. 19.
sö 18.12 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Högmässa

Högmässa i kyrkan kl. 11.
lö 24.12 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Familjens julbön

Familjen julbön i kyrkan.
lö 24.12 kl. 15.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Julbön

Julbön i kyrkan kl. 15.
lö 24.12 kl. 23.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Julnattsmässa

Julnattsmässa i kyrkan kl. 23.
sö 25.12 kl. 7.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Julotta

Julotta i kyrkan kl. 7.
må 26.12 kl. 18.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

De vackraste julsångerna

Allsång och julmusik i kyrkan.