Sankt Olofs kyrka

Jomala kyrka

Sankt Olof kyrka sett från södra ingången

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

450

Sankt Olofs kyrka

Sankt Olofs kyrka i Jomala uppfördes på den kalkrika Jomalaslätten omedelbart intill socknens största järnåldersgravfält.

Den har allmänt ansetts tillhöra de äldsta bevarade stenkyrkorna på Åland och även i hela Finland. Den är inte ännu fullständigt undersökt, men en dendrokronologisk analys av tornet ger tillsammans med AMS 14C analys av murbruk en övertygande samstämmig datering till 1280-talet. Tvärtemot vad man tidigare antagit uppfördes tornet i ett enda byggnadsskede.

Tillsvidare finns det mycket som tyder på att långhuset är äldre än tornet. Därmed kan man konstatera att Jomala kyrka faktiskt kronologiskt kan vara en av de äldsta i gruppen åländska moderkyrkor som under 1200-talet uppfördes runtom på Åland.

Kyrkan används i huvudsak till församlingens gudstjänstliv och för förrättningar men används också för bl.a. konserter.

 

Öppettider

Kyrkan är öppen sommartid med guide. Övrig tid är man välkommen att kontakta pastorskansliet för att boka en visning. Tel: 018 - 328 30, e-post: jomala@evl.fi

Öppettider 2023: 5.6-4.8 mån-fre kl. 10-16.

Hjärtstartare Hjärtstartare
Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Parkeringsplats för funktionsnedsatta Parkeringsplats för funktionsnedsatta
Stolar i rader
Wifi
Piano/flygel
Ljudanläggning
Apparatur för strömning av evenemang
Dopfunt
Vaktmästare på plats

Evenemang

sö 1.10 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Familjemässa och höstfest

Mässa i kyrka kl. 11, därefter höstfest i Olofsgården.
sö 8.10 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Högmässa

Nittonde söndagen efter pingst – Det dubbla kärleksbudet
sö 15.10 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Högmässa

Tjugonde söndagen efter pingst – Tro och otro
sö 22.10 kl. 11.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Högmässa

Tjugoförsta söndagen efter pingst – Jesu sändebud
sö 29.10 kl. 18.00

Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Kvällsgudstjänst kl. 18!

Reformationsdagen – Trons grund