Jomala församlings officiella anslagstavla

Det här är Jomala församlings officiella anslagstavla. Här publicerar vi officiella kungörelser och protokoll, samt informerar om annat aktuellt som gäller tjänster, beslutsfattande m.m.

En del beslut som fattas kan vara sekretessbelagda. Kyrkolagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestämmer vilka ärenden som inte kan offentliggöras.

 

Kungörelser

Just nu finns inga kungörelser.

 

Kallelser

Just nu finns inga kallelser.