Gudstjänstgrupper

När vi firar gudstjänst gör vi det tillsammans. Tillsammans bildar vi Kristi kropp och övar oss i att leva som kristna. Eftersom vi vill att flera ska känna sig delaktiga i gudstjänsten har vi gudstjänstgrupper i församlingen. Gudstjänstgrupperna förbereder och genomför söndagens högmässa. Istället för att några få gör allt blir det många som gör lite. 

Om du känner att du skulle vilja ta en aktivare roll i gudstjänsterna får du gärna komma med i gudstjänstgruppsarbetet! Ta då kontakt med kyrkoherde Stefan Äng.

Så här går det till:

Gudstjänstgruppen träffas senast några dagar innan gudstjänsten för att planera högmässan. Tillsammans med präst och kantor går man igenom söndagens tema, fördelar uppgifter och väljer psalmer. Uppgifter som gudstjänstgrupperna ofta har är att hälsa välkommen, läsa bibeltexterna, förbereda söndagens förbön, assistera vid nattvardsutdelandet, bära upp kollekt och ordna kyrkkaffe. 

Även om du inte är med i en gudstjänstgrupp går det bra att komma med en söndag! Hör av dig till någon av prästerna i veckan innan, eller kom lite tidigare till kyrkan före gudstjänsten och säg till att du gärna hjälper till!

Om du vill läsa söndagens texter i förväg hittar du dem på www.kyrkoarskalendern.fi