Kontakt

Församlingens växel (öppen åtminstone mån-tisd 9-12, torsd 9-14.30): 018 - 32 830, e-post: jomala@evl.fi

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Via denna länk kommer du till vår responsblankett. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.Fredrik Erlandsson

Församlingsmusiker - Tjänstledig


Laura Serell

Församlingspastor - Tjänstledig

Emma Strömberg

Ekonomiassistent
Ekonomi- och administrationstjänster