Fastan, en väg till inre frihet - tyst retreat inför Stora fastan

9-11.2.24 på Gregersö lägergård

Stora fastan, förberedelsetiden inför Påsken, inbjuder oss till att lätta på packningen och öva oss i kärlekens uppmärksamhet – så att blicken får bli lite klarare och hjärtat lite varmare.

Retreaten erbjuder en möjlighet att förbereda sig inför fastetiden, att i avskildhet finna något av sin egen djupa längtan och fördjupa sin relation med Gud.

Retreaten pågår från fredag kväll till söndag eftermiddag. Genom ledda meditationer och vägledningar, tideböner och mässor får vi närma oss fastetidens innebörd och gåva.

Retreaten inleds och avslutas gemensamt, där emellan är vi tysta i varandras sällskap. Den gemensamma tystnaden skapar ett utrymme där vi inte behöver formulera oss och får tänka våra tankar utan att bli avbrutna. Möjlighet till samtal med vägledare erbjuds under retreaten.


Ledare: Stig Petrone och Stefan Äng.

Pris: 100 euro för församlingsmedlemmar, 150 euro för övriga.
Anmälan görs till pastorskansliet tel: 018 - 328 30 eller e-post: jomala@evl.fi