Var med och bär församlingen

Från kaffekokning till beslutsfattande - församlingen är vår gemensamma angelägenhet.

Ideellt arbete är en förutsättning för mycket av församlingens verksamhet. 

Frivilligarbetet ger ingen lön men kan ge mycket tillbaka i:

  • upplevelser
  • gemenskap
  • känsla av meningsfullhet.

I församlingen finns många typer av uppgifter för frivilliga: Medverka i gudstjänsterna som textläsare, kollektuppbärare, förebedjare, med att ordna kyrkkaffe m.m. genom gudstjänstgruppsarbetet, sjunga med i församlingens körer, hjälpa till med servering, hjälpa till vid evenemang och talkon och delta i hjälparbete och arbete för missionen. Ta kontakt med pastorskansliet om du är intresserad av att hjälpa till på olika sätt!

Matbanken på Åland, som församlingen har ett nära samarbete med, behöver även frivilligarbetare för att fungera. Ta kontakt med diakonissa Ann-Lis Biström för mera information.

Vart fjärde år väljs förtroendevalda till församlingens organ. Då kan du ställa upp som kandidat för att delta i församlingens beslutsfattande. Läs mera under Beslutsfattande om församlingens förtroendeorgan.