Gudstjänstfirande församling i Jomala

Mässa och gudstjänst

I en kristen församling står söndagens högmässa i centrum. I mässan lyssnar vi tillsammans till evangeliet och tar emot Kristus i nattvardens välsignade bröd och vin. Efter högmässan sänds vi ut för att fortsätta leva i guds tjänst i vår vardag.

Mässa firas normalt varje söndag i St. Olofs kyrka, kl 11. Sommartid firas även friluftsgudstjänster på olika platser i kommunen.

I församlingen finns några gudstjänstgrupper som tillsammans med präst och kantor planerar och leder gudstjänsterna. Läs mer om församlingens gudstjänstgrupper här.

Församlingens körer och musikgrupper medverkar aktivt i gudstjänstlivet. För gudstjänstmusiken ansvarar kantor Eva-Helena Hansen.

Andakter firas normalt på Oasen och på Rönngården.

Tillsammans med Norra Ålands församling firar vi vesper varannan lördag kl. 19 i Jomala kyrka och varannan lördag i Finströms kyrka. Följ facebook-gruppen ”Tideböner på Åland” för uppdaterad information. Vesper betyder afton och är en av tidebönerna, böner vid speciella tidpunkter på dagen. Tidebönen är en böneform som har praktiserats av kristna i mer än 1500 år där bibeltexter och böner sjungs och beds meditativt. I bönen ger vi uttryck för hela mänsklighetens längtan och nöd, glädje och smärta. 

Församlingen håller även skol- och dagisgudstjänster i adventstid och vid påsken.