Gudstjänstfirande församling i Jomala

Mässa och gudstjänst

I en kristen församling står söndagens högmässa i centrum. I mässan lyssnar vi tillsammans till evangeliet och tar emot Kristus i nattvardens välsignade bröd och vin. Efter högmässan sänds vi ut för att fortsätta leva i guds tjänst i vår vardag.

Mässa firas normalt varje söndag i St. Olofs kyrka, kl 11. Sommartid firas även friluftsgudstjänster på olika platser i kommunen.

I församlingen finns några gudstjänstgrupper som tillsammans med präst och kantor planerar och leder gudstjänsterna. Läs mer om församlingens gudstjänstgrupper här.

Församlingens körer och musikgrupper medverkar aktivt i gudstjänstlivet. För gudstjänstmusiken ansvarar kantor Eva-Helena Hansen.

Andakter firas normalt på Oasen och på Rönngården.

En onsdag i månaden sjunger vi Vesper (kvällsbön) i kyrkan i samarbete med Ekumeniska
komuniteten i Bjärka-Säby.

Nytt för hösten 2020 är att vi även bakar våra egna oblater (nattvardsbröd). Håll utkik i händelsekalendern för bakningstillfällen!

Församlingen håller även skol- och dagisgudstjänster i adventstid och vid påsken.