Gudstjänstfirande församling i Jomala

Mässa och gudstjänst

Vi firar i regel mässa varje söndag i St Olofs kyrka kl 11, välkommen med att fira med oss!

Ibland, särskilt sommartid, kan gudstjänsttiderna avvika. Kolla kalendern för aktuell information.

Det går också bra att medverka i mässan. Vanliga uppgifter är att läsa text, be med i förbönen, agera kyrkvärd och dela ut psalmböcker vid dörrarna, assistera vid nattvarden och ordna med kyrkkaffet. Ta kontakt med någon av församlingens präster ifall du vill medverka, eller begär att gå med i facebook-gruppen Engagerade i Jomala församling .

I gudstjänstens sång, bön och nattvardsfirande får vi tillsammans bära fram oss själva och vår värld och ge uttryck för all längtan och nöd, glädje och smärta och så agera vikarierande hopp.