Sjungen Vesper

Tillsammans med Norra Ålands församling firar vi vesper (aftonsång) varannan lördag kl. 18.30 i Jomala kyrka och varannan lördag i Finströms kyrka. Följ facebook-gruppen ”Tideböner på Åland”Öppna länk i ny flik för uppdaterad information. Vesper betyder afton och är en av tidebönerna, böner vid speciella tidpunkter på dagen. Tidebönen är en böneform som har praktiserats av kristna i mer än 1500 år där bibeltexter och böner sjungs och beds meditativt. I bönen ger vi uttryck för hela mänsklighetens längtan och nöd, glädje och smärta. 

Vespern ordnas i samarbete med Ekumeniska-Kommuniteten i Bjärka-Säby Öppna länk i ny flikoch vi använder oss av ekumeniska kommunitetens tidegärd.

Vespern består av psaltarpsalmer, böner och bibeltexter som växelsjungs och läses.

Inga förhandskunskaper krävs, tidegärden är en böneform som man får växa in i och som erbjuder en ram och en form att foga in den egna bönen i.

Vepsern leds av Stig Petrone och Stefan Äng.