Sjungen Vesper

En onsdag i månaden sjunger vi Vesper (aftonsång) i kyrkan (paus under sommaren).

Vespern ordnas i samarbete med Ekumeniska-Kommuniteten i Bjärka-Säby Öppna länk i ny flikoch vi använder oss av ekumeniska kommunitetens tidegärd.

Vespern består av psaltarpsalmer, böner och bibeltexter som växelsjungs och läses.

Inga förhandskunskaper krävs, tidegärden är en böneform som man får växa in i och som erbjuder en ram och en form att foga in den egna bönen i.

Vissa onsdagar fortsätter vi med oblatbakning efter Vespern.

Vepsern leds av Stig Petrone och Stefan Äng.