Till nyhetslistan

Borttagna kyrkbänkar

I juni fattade kyrkofullmäktige beslut om att ta bort några bänkar i kyrkan. Istället för bänkarna blir det rum för barnhörna och kafébord till kyrkkaffet. 

326778788_3285524188329190_7636111513604559324_n.jpg

Beslutet i kyrkofullmäktige var enhälligt och efter det har beslutet även behandlats av domkapitlet i Borgå och kyrkostyrelsen i Helsingfors. Kulturbyrån och Musieverket har varit involverade i hela processen. Strax innan jul blev beslutet fastställt och i januari togs bänkarna bort. Ännu finns det en del som behöver åtgärdas, bland annat tröskeln ner mot kyrkgången och stumparna från radiatorerna, men hörnan är redan i full användning!

21.2.2023 11.31