Till nyhetslistan

Församlingen säljer markområde

Församlingen har sålt ett obebyggt markområde vid Sundblomsvägen.

Kyrkofullmäktige fattade vid sitt sammanträde den 4.9 2022 beslut om att sälja markområdet till NoraHus Ab. Beslutet har sedan även behandlats av domkapitlet i Borgå och kyrkostyrelsen i Helsingfors. Beslutet blev fastställt strax innan jul och försäljningen genomfördes i januari.

Lyyski-fastigheter har anlitats för försäljningen.

21.2.2023 11.38